Hubungi Kami

Pembekal Maklumat MABBIM (Malaysia)

gbemyliza

Puan Emyliza Sharida binti Asari
emyliza@dbp.gov.my

Aras 24, Bahagian Peristilahan dan Leksikologi,
Jabatan Pembinaan Bahasa dan Sastera,
Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia.

Telefon: 03-2147 9160


Penyelaras/ Reka bentuk Laman MABBIM

Puan Noorawati Jalaluddin
nora1@dbp.gov.my

Aras16, Bahagian Sistem Maklumat
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah(Operasi),
Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia

telefon: 03-2147 9382

: 8447