Rampak Serantau

Sidang Ke–32 MABBIM di Bogor, Indonesia memutuskan mulai tahun 1994, MABBIM hendaklah menerbitkan sebuah jurnal berkala. Jurnal ini dinamakan Rampak Serantau dan buat pertama kali jurnal ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Negara Brunei Darussalam. Tujuan dan fungsinya ialah untuk memasyarakatkan hasil MABBIM dalam kalangan negara anggota masyarakat di ketiga-tiga negara anggota. Makalah yang dimuatkan dalam Rampak Serantau merupakan sumbangan penulisan ilmiah dan hasil penyelidikan dari ketiga-tiga negara anggota menurut bidang masing-masing. Gaya bahasa penulisan yang diamalkan adalah pengekalan ejaan yang telah dimantapkan atau yang digunakan di negara anggota berkenaan.Terbitan
Bilangan 1
Sidang Ke-33 MABBIM 21 - 26 Mac 1994
Bilangan 2
Sidang Ke-34 MABBIM 20 - 24 Mac 1995
Nombor 3
Sidang Ke-35 MABBIM 18 - 22 Maret 1996
Bilangan 4
Sidang Ke-36 MABBIM 3 - 8 Mac 1997
Bilangan 5
Sidang Ke-37 MABBIM 2 - 7 Mac 1998
Nombor 6
Sidang Ke-38 MABBIM 8 - 12 Maret 1999
Bilangan 7
Sidang Ke-39 MABBIM 6 - 11 Mac 2000
Bilangan 8
Sidang Ke-40 MABBIM 12 - 13 Mac 2001
Bilangan 9
Sidang Ke-41 MABBIM 13 - 15 Maret 2002
Bilangan 10
Sidang Ke-42 MABBIM 10 - 14 Mac 2003
Bilangan 11
Sidang Ke-43 MABBIM 8 - 12 Mac 2004
Bilangan 12
Sidang Ke-43 MABBIM 8 - 12 Mac 2005
Bilangan 13
Sidang Ke-45 MABBIM 14 - 18 Mac 2006
Bilangan 14
Sidang Ke-46 MABBIM 13 - 17 Mac 2007
Bilangan 15
Sidang Ke-47 MABBIM 7 - 11 April 2008
Bilangan 16
Sidang Ke-48 MABBIM 27 - 28 Mac 2009
Bilangan 17
Sidang Ke-49 MABBIM 7 - 12 Mac 2010
Bilangan 18
Sidang Ke-50 MABBIM 20 - 25 Maret 2011
Bilangan 19
Sidang Ke-51 MABBIM 6 - 7 April 2012
Bilangan 20
Sidang Ke-52 MABBIM 3 - 4 April 2013