MS 2013

 

Gambar-gambar sekitar  Mesyuarat Sekretariat MABBIM 2013

 mabbim34a-28May2014-135004 mabbim34i-28May2014-135111
 mabbim34i-28May2014-135111  mabbim34g-28May2014-135111
 mabbim34l-28May2014-135123 mabbim34d-28May2014-135004
 mabbim34b-28May2014-135004 mabbim34f-28May2014-135111
mabbim34g-28May2014-135111 mabbim34j-28May2014-135111
mabbim34c-28May2014-135004