Prosiding Seminar Kebangsaan


BilSidang MABBIM/TahunTemaTempat
1Sidang Ke-32/1993Perkembangan Bahasa dan Transformasi BudayaBogor, Indonesia
2Sidang Ke-33/1994Strategi Pemasyarakatan Istilah Sains Asas SerantauBrunei, Darussalam
3Sidang Ke-34/1995Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pembangunan Luar Bandar Perak, Malaysia
4Sidang Ke-35/1996Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)Bukit Tinggi, Indonesia
5Sidang Ke-36/1997Peranan Media Massa dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Melayu/IndonesiaBrunei Darussalam
6Sidang Ke-37/1998Bahasa Melayu/Indonesia dan Teknologi Maklumat/InformasiTerengganu, Malaysia
7Sidang Ke-38/1999Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu Indonesia/ dalam Bidang PendidikanMalang, Indonesia
8Sidang Ke-39/2000Bahasa Melayu/Indonesia Abad Ke-21 Harapan dan CabaranBrunei Darussalam
9Sidang Ke-40/2001Bahasa Melayu/Indonesia sebagai Pembinaan Peradaban Baru Johor, Malaysia
10Sidang Ke-41/2002Peranan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia dalam Pembinaan Masyarakat Madani Makassar, Indonesia
11Sidang Ke-42/2003Memperkasakan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia dalam Mengukuhkan Peradaban Bangsa Brunei Darussalam
12Sidang Ke-43/2004Penjanaan Kreativiti Bangsa melalui Bahasa.Kuala Lumpur, Malaysia
13Sidang Ke-44/2005Dinamika Bahasa dan Sastera Indonesia/Melayu Paneral Jiwa Bangsa.Mataram, Indonesia
14Sidang Ke-45/2006Keunggulan Bahasa dan Sastera Melayu/Indonesia Menyongsong Tatanan Baru DuniaBrunei Darussalam
15Sidang Ke-46/2007Pemanfaatan Bahasa dan Sastera serta Sumber Peribumi dalam Pembangunan Sains dan Teknologi demi Kemajuan Bangsa Serumpun. Kuala Lumpur, Malaysia
16Sidang Ke-47/2008Memartabatkan Bahasa dan Sastera Nasional dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya Serumpun Jakarta, Indonesia
17Sidang Ke-48/2009Menangani Masalah Sikap Bahasa Melayu/Indonesia dalam Rangka Pendewasaan Bangsa. Brunei Darussalam
18Sidang Ke-49/2010Meningkatkan Peranan Bahasa Indonesia/Melayu dalam Penguatan/Pemerkasaan Jati Diri Bangsa. Kuala Lumpur, Malaysia
19Sidang Ke-50/2011Meningkatkan Daya Komunikasi Bahasa Melayu/Indonesia dalam Pemeliharaan Alam Sekitar/Lingkungan Hidup.Jakarta, Indonesia
20Sidang Ke-51/2012Mentranformasikan Budaya Ilmu untuk Menyerlahkan Jati Diri BangsaBrunei Darussalam
21Sidang Ke-52/2013Mengembangkan Ilmu Watan Melalui Teknologi Maklumat dan KomunikasiKuala Lumpur, Malaysia
22Sidang Ke-53/2014Pemasyarakatan Istilah MABBIM dalam Dunia Pendidikan Jakarta, Indonesia