Sidang Pakar

Sidang ini mempertemukan pakar dalam pelbagai bidang ilmu dalam kalangan negara anggota MABBIM. Sebanyak empat jawatankuasa kerja terlibat dalam Sidang ini iaitu Jawatankuasa Penyelidikan, Jawatankuasa Pemupukan, Jawatankuasa Penerbitan dan Jawatankuasa Peristilahan.

SidangTarikh Hasil Sidang LaporanWakil
Sidang Pakar Pertama, 1987 Indonesia07 - 09 Dis 1987Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-2, 1988 Malaysia05 - 07 Sept 1988Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-3, 1989 Malaysia26 - 30 Jun 1989Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-4, 1990 Brunei Darussalam03 - 07 Sept 1990Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-5, 1991 Malaysia02 - 06 Sept 1991Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-6, 1992 Indonesia07 - 11 Sept 1992Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-7, 1993 Brunei Darussalam08 - 12 Nov 1993Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-8, 1994 Malaysia25 - 29 Sept 1994 Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-9, 1995 Indonesia17 - 22 Sept 1995 Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-10, 1996 Brunei Darussalam09 - 13 Sept 1996Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-11, 1997 Malaysia07 - 12 Sept 1997Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-12, 1998 Indonesia 07 - 11 Sept 1998Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-13, 1999 Brunei Darussalam 13 - 17 Sept 1999Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-14, 2000 Malaysia 11 - 15 Sept 2000Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-15, 2001 Indonesia 10 - 14 Sept 2001Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-16, 2002 Brunei Darussalam09 - 13 Sept 2002Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-17, 2003 Malaysia 08 - 12 Sept 2003Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-18, 2004 Indonesia 14 - 18 Sept 2004Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-19, 2005 Brunei Darussalam 05 - 09 Sept 2005Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-20, 2006 Malaysia 10 - 15 Sept 2006Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-21, 2007 Indonesia 03 - 07 Mac 2007Muat turunMuat turun
Sidang Pakar Ke-22 2009 Brunei Darussalam 23 - 24 Mac 2009Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-23, 2010 Malaysia 07 - 08 Mac 2010---
Sidang Pakar Ke-24, 2011 Indonesia 20 - 23 Mac 2011Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-25, 2012 Brunei Darussalam 02 - 03 April 2012 Muat turunMuat turunMuat turun ahli
Sidang Pakar Ke-26, 2013 Malaysia 01 - 02 April 2013Muat turunMuat turunMuat turun ahli