Mesyuarat Sekretariat Ke-21

lola

Posted in Uncategorized | Comments Off

Sidang Ke-54 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

Sidang Ke-54 Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

Tarikh: 6 hingga 11 April 2015

Tempat: Hotel Antarabangsa Rizqun, Brunei Darussalam

  • Sidang Pakar Ke-28: 6 hingga 7 April 2015M
   • Jawatankuasa Peristilahan
   • Jawatankuasa Penyelidikan
   • Jawatankuasa Pemupukan
   • Jawatankuasa Penerbitan
  • Seminar Kebahasaan: 8 hingga 9 April 2015

Tema: “Memperkukuh Peranan Bahasa Melayu/Indonesia sebagai Penghela dan Wahana Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni”

 • Sidang Eksekutif Ke-54: 10 hingga 11 April 2015

Posted in Uncategorized | Comments Off