Sidang Eksekutif

Sidang ini membahaskan usul dan cadangan sidang pakar, perkara dasar dalam MABBIM seperti hal-hal yang berkaitan dengan pedoman bahasa, tatacara kerjasidang, dan Rancangan Lima Tahun MABBIM. Sidang Eksekutif dihadiri oleh Sidang Pakar daripada Ketua Perwakilan, Setiausaha, dan dua orang anggota Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu. Sidang Eksekutif ini diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua Perwakilan tuan rumah sidang MABBIM