DAFTAR ISI – RAMPAK SERANTAU 1997

JudulPengarang
Sumbangan Takat Tiruan Kepada Kesinambungan Sumber Perikanan LautPengiran Sharifuddin bin Pengiran Haji Yusof
Menghadapi Masalah Perlaksanaan Teknologi Rawatan Kesihatan Di Negara Kurang MembangunSablee Aspar
Penggunaan Kimia Dalam Pembasuhan PakaianIbrahim Haji Abdul Rahman
Kepelbagaian Peranan Dan Perlindungan Buah-buahan TropikaSerudin Datu Setiawan Haji Tinggal
Budaya Keris, Budaya MelayuBambang Harsrinuksmo
Keadaan Penelitian Dewasa Ini Tentang Sastra DaerahYus Rusyana
Peranan Bahasa Dalam Konteks Sejarah Penelitian Dan Karya IlmiahJan Hoesada
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jawa Pada Masa Prasejarah-Klasik * AwalPh. Subroto
Metodologi Keilmuan: Pengenalan Awal Sebuah Pemahaman*Soegang Hardiyanto
Bahasa Melayu Kuno: Suatu Pengantar RingkasAmat Juhari Moain
Wacana Sains Angkasa Dan Bahasa MelayuHalimah Haji Ahmad
Pragmatik Dalam Penginterpretasian MaknaNor Hashimah Jalaluddin
Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang-Undang Bahasa MelayuPuteri Roslina Abdul Wahid
Perjanjian Perdagangan Antarabangsa: Kesan Ke Atas Struktur Tarif Dan Imbangan Pembayaran Malaysia 1990-1995Md. Zyadi Md. Tahir