Sidang Pakar Ke-25 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Hatnan Bin Haji Buang Ketua Perutusan
2. Dr. Yabit bin Alas Komisi Pembinaan/Jawatankuasa Pemupukan
3. Prof. Dr. Jaludin bin H. Chuchu Komisi Penelitian/Jawatankuasa Penyelidikan
4. Awang Haji Zainal Arifin Komisi/Jawatankuasa Penerbitan
5. Awang Hatnan bin Haji Buang Komisi/Jawatankuasa Peristilahan

Indonesia

1. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum. Ketua Perutusan
2. Dr. Ganjar Harimansyah Komisi Pembinaan/Jawatankuasa Pemupukan
3. Dr. Sugiyono Komisi Penelitian/Jawatankuasa Penyelidikan
4. Dra. Menuk Hardaniwati, M. Pd. Komisi/Jawatankuasa Penerbitan
5. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum. Komisi/Jawatankuasa Peristilahan

Malaysia

1. Encik Rusli bin Abd Ghani Ketua Perutusan
2. Encik Sallehuddin bin Abg. Shokeran Komisi Pembinaan/Jawatankuasa Pemupukan
3. Encik Shariffulizan bin Malek Komisi Penelitian/Jawatankuasa Penyelidikan
4. Encik Rusli bin Abd. Ghani Komisi/Jawatankuasa Penerbitan
5. Puan Norhasmanalinda binti Mustapa Komisi/Jawatankuasa Peristilahan

Cetak halaman ini Cetak halaman ini