Sidang Pakar Ke-22 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Dr. Yabit bin Alas Pengerusi
2. Dayang Hajah Saddiah Binti Ramli Setiausaha
3. Awang Muhd. Norsah Shahrul Mazlan Pengolah Data
4. Annisa binti Haji Moksin Pemerhati
5. Prof. Madya Dr. Haji Jaludin Haji Chuchu Penyelidikan / Komisi Penelitian
6. Aw. Haji Zainal Arifin bin BPK DB Haji Sirat Jawatankuasa / Komisi Penerbitan
7. Awang Hatnan bin Haji Buang Jawatankuasa Pemupukan / Komisi Pembinaan

Indonesia

1. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M. Hum. Pengerusi
2. Dr. Sugiyono Penyelidikan / Komisi Penelitian
3. Dr. Sugiyono Jawatankuasa / Komisi Penerbitan
4. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M. Hum. Jawatankuasa Pemupukan / Komisi Pembinaan

Malaysia

1. Prof Emiritus Dato’ Dr.Hajah Asmah Pengerusi
2. Puan Wan Patanah Wan Yussoff Penyelidikan / Komisi Penelitian
3. Puan Wan Patanah Wan Yussoff Jawatankuasa / Komisi Penerbitan
4. Encik Haji Md. Johari Hasan Jawatankuasa Pemupukan / Komisi Pembinaan

Cetak halaman ini Cetak halaman ini