Sidang Pakar Ke-21 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Dr. Mataim bin Bakar Ketua JKTBM
2. Pegiran Hajah Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaludin Ketua Perutusan
3. Dayang Hajah Saddiah Binti Ramli Sekretaris Perutusan
4. Sekretaris Perutusan Teknologi Informasii
5. Dr. Samsiah binti Haji Mohd.Said Kedokteran Pergigian: Radiologi
6. Dr. Sylviana binti Haji Moris Kedokteran Pergigian: Umum
7. Pg. Dr. Haji Mohammed bin Pg. Damit Kesenian: Seni Rupa
8. Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhamad Kesenian: Teater
9. Awang Jamaludin bin Haji Mohd. Yusof Herba
10. Dr. Awang Haji Asbol Sejarah
11. Pengiran Hajah Jamilah Psikologi Umum
12. Awang Mohd. Azurin Othman Sekretariat
13. Pengiran Hajah Zabaidah Ilmu Hukum

Indonesia

1. Dr. Dendy Sugono Ketua Perkasa Mabbim
2. Dr. Sugiyono Ketua Perutusan
3. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M. Hum. Sekretaris Perutusan
4. Drg. Zaurah Kiswani Matram, M.D.S Kedokteran Gigi: Pergigian Umum
5. Prof. Dr. Drg. Daroewati Mardjono, M.S.D Kedokteran Gigi: Radiologi Oral
6. Prof. Dr. Suwijiyo Pramono Herba
7. Dr. Anggadewi Moesono Psikologi:Umum
8. Dr. Yudiaryani, M.A Kesenian: Teater
9. Dr. Yustiono Kesenian: Teater
10. Sri Margana, Ph.D. Sejarah: Hisorigrafi
11. Dr. Ir. Titon Dutono, M.eng Teknologi Informasi: Komputer Bergerak
12. Dra. Yeyeyn Maryani, M.Hum Sekretariat Mabbim
13. Drs. A. Gaffar Ruskhan, M.Hum Pedamping Bahasa Kelompok Pegigian Umumdan Radiologi Oral
14. Dr. Yayah B. Lumintaintang Pendamping Bahasa Kelompok Seni Teater
15. Da. Dad Murniah, M.Hum Pendamping Bahasa Kelompok Seni Rupa
16. Dra Cormentyna Sitanggang Pendamping Bahasa Kelompok Sejarah
17. Dr. Dedi Puryadi Pendamping Bahasa Kelompok Psikologi
18. Drs. Sutejo Pendamping Bahasa Kelompok Ilmu Hukum
19. Drs. Fairul Zabadi Pendamping Bahasa Kelompok Herba
20. Drs. M.Musi, M.Hum Pendamping Bahasa Kelompok Komputer Bergerak
21. Dora Amalia, M.Hum Sekretaris Kelompok Pergigian Umum
22. Dewi Puspita, S.S Sekretaris Kelompok Radiologi Oral
23. Dra. Isti Nureni Sekretaris Kelompok Teater
24. Dira. Hildayani, S.S Dira. Hildayani, S.S
25. Teguh Santoso, M.Hum Sekretaris Kelompok Sejarah
26. Meryna Afrila, S.S. Sekretaris Kelompok Psikologi
27. Yayat Hendayana, S.S. Sekretaris Kelompok Psikologi
28. Dra. Hari Sulastri Sekretaris Kelompok Herba
29. Adi Budiwiyanto, S.S Sekretaris Kelompok Komputer Bergerak
30. Dra. Menuk Hardaniwati Sekretaris Kelompok Sekretariat Mabbim
31. Sekretaris Kelompok Sekretariat Mabbim Skeretaris Kelompok Khusus Ketus

Malaysia

1. Prof Emiritus Dato’ Dr.Hajah Asmah Pengerusi
2. Puan Wan Patanah Wan Yussoff Penyelidikan / Komisi Penelitian
3. Puan Wan Patanah Wan Yussoff Jawatankuasa / Komisi Penerbitan
4. Encik Haji Md. Johari Hasan Jawatankuasa Pemupukan / Komisi Pembinaan

Cetak halaman ini Cetak halaman ini