Sidang Pakar Ke-20 MABBIM – Wakil Negara

Malaysia

1. Puan Hajah Noresah binti Baharom (Ketua Perwakilan)
2. Puan Hajah Zaiton binti Ajamain (Setiausaha Perwakilan)
3. Puan Hajah Siti Zaleha Bee binti Mohd. Hashim (Setiausaha Perwakilan)
4. Prof. Madya Dr. Roslan bin Abdul Rahman (Kelompok Pergigian: Patologi Mulut/Perubatan Mulut)
5. Dr. Abdul Rashid bin Haji Ismail (Kelompok Pergigian: Pergigian Masyarakat dan Pencegahan)
6. Prof. Madya Dr. Fauzi bin Deraman (Kelompok Agama Islam: Hadis)
7. Prof. Dr. Yasmin binti Abdul Malik (Kelompok Perubatan: AIDS)
8. Prof. Abd Aziz bin Bari (Kelompok Undang-Undang: Awam Antarabangsa)
9. Prof. Dr. Abd. Ghafar bin Ismail (Kelompok Percukaian)
10. Prof. Madya Dr. Mazani bin Manaf (Kelompok Teknologi Maklumat: E-Pembelajaran, E-Kesihatan)
11. Cik Ooi Saw Geok (Kelompok Kejururawatan: Komuniti)
12. Puan Hajah Noresah binti Baharom (Kelompok Sekreteriat: Pernyataan Bersama/Komunike)

Brunei Darussalam

1. Dr. Samsiah binti Haji Mohd. Said (Kelompok Pergigian: Patologi Mulut/Perubatan Mulut)
2. Dr. Sylviana binti Haji Morris (Kelompok Pergigian: Pergigian Masyarakat dan Pencegahan)
3. Ustazah Dayang Hajah Rusita binti Haji Yahya (Kelompok Agama Islam: Hadis)
4. Dr. Ahmad Fakri bin Dato Paduka Haji Junaidi (Kelompok Perubatan: AIDS)
5. Pengiran Hajah Zubaidah binti Pengiran Haji Kamaludin (Kelompok Undang-Undang: Awam Antarabangsa)
6. Dayang Saddiah binti Ramli (Kelompok Percukaian)
7. Dr. Haji Sablee bin Haji Aspar (Kelompok Teknologi Maklumat: E-Pembelajaran, E-Kesihatan)
8. Dayang Hajah Norfatini binti Abdullah (Kelompok Kejururawatan: Komuniti)
9. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Kelompok Sekreteriat: Pernyataan Bersama/Komunike)

 Indonesia

1. Prof. drg. Daroewati Mardjono, M.S.D. (Kelompok Pergigian: Patologi Mulut/Perubatan Mulut)
2. Drg. Zaura Kiswarini Matram, M.D.S. (Kelompok Pergigian: Pergigian Masyarakat dan Pencegahan)
3. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, M.A., S.H. (Kelompok Agama Islam: Hadis)
4. Dr. Sugito Wonodirekso (Kelompok Perubatan: AIDS)
5. Sri Mamudji, S.H., M.L.L. (Kelompok Undang-Undang: Awam Antarabangsa)
6. Drs. Ladiman Djais, Ak. (Kelompok Percukaian)
7. Dr. Ir. Titon Dutono, M. Eng. (Kelompok Teknologi Maklumat: E-Pembelajaran, E-Kesihatan)
8. Tien Gartinah, S. KP., M.N. (Kelompok Kejururawatan: Komuniti)
9. Dra. Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum. (Kelompok Sekreteriat: Pernyataan Bersama/Komunike)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini