Sidang Pakar Ke-17 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Haji Mohd. Zaini bin Haji Omar (Ketua Perwakilan)
2. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha Perwakilan)
3. Awang Haji Salim Haji Latip (Urusetia)
4. Dayang Hajah Mariah binti Pehin Datu Perkema Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim (Kelompok Agama Islam: Ahwal Sahsiah dan Miras)
5. Dayang Hajah Mariah binti Pehin Datu Perkema Dewa Dato Paduka Haji Abdul Rahim (Kelompok Agama Islam: Ibadah dan Muamalah)
6. Dr. Dayang Hajah Zaitun binti Haji Mohd. Taha (Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi dan Sosiologi)
7. Dr. Sainah binti Haji Saim (Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
8. (Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam) (Kelompok Sains Politik: Dasar Awam)
9. Dr. Sylviana binti Haji Moris (Kelompok Pergigian: Bahan dan Teknologi)
10. Dr. Samsiah binti Haji Mohd. Said (Kelompok Pergigian: Periodontik)
11. Dr. Haji Jaludin bin Haji Chuchu (Kelompok Penyelidikan)
12. Dr. Mataim bin Bakar (Kelompok Penyemakan Semula Pedoman)

Indonesia

1. Dr. Hasan Alwi (Ketua Perwakilan)
2. Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. (Setiausaha Perwakilan)
3. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, M.A.,S.H (Kelompok Pendidikan Islam: Ibadah dan Muamalah)
4. Prof. Dr. Ki Supriyoko (Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi dan Sosiologi)
5. Prof. Dr. Munandir (Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi dan Sosiologi)
6. Drs. Sugiono, M.A (Kelompok Sains/Ilmu Politik: Pentadbiran Awam/Adminitrasi Publik)
7. Drs. Arry Bainus, M.A. (Kelompok Sains Politik: Dasar Awam/Kebijakan Publik)
8. Dr. drg. Yosi Kusuma Eriwati, M.Si. (Kelompok Pergigian/Kedokteran Gigi: Bahan dan Teknologi)
9. Drg. Zaura Kiswarini Matram, M.D.S. (Kelompok Pergigian/Kedokteran Gigi: Periodontik)
10. Dr. Hasan Alwi (Kelompok Penyelidiakan/ Penelitian)
11. Prof. Dr. Anton M.Moeliono (Kelompok Penyemakan Semula Pedoman/Perevisian Pedoman)

Malaysia

1. Prof. Dr. Haji Amat Juhari bin Moain (Ketua Perwakilan)
2. Puan Hajah Halimah binti Haji Ahman (Setiausaha Perwakilan)
3. Prof. Madya Ridzuan Awang (Pengerusi Kelompok Pendidikan Islam: Ibadah dan Muamalah)
4. Prof. Madya Dr. H.M. Bukhari Lubis (Pakar Bahasa Kelompok Pendidikan Islam: Ibadah dan Muamalah)
5. Cik Hasliha Mat Zabidi (Setiausaha Kelompok Pendidikan Islam: Ibadah dan Muamalah)
6. Puan Junaini Kasdan (Kelompok Pendidikan Islam: Ibadah dan Muamalah)
7. Prof. Madya Dr. Zakaria Kasa (Pengerusi Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi, Sosiologi)
8. Prof. Madya Dr. Zaharani Ahmad (Pakar Bahasa Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi, Sosiologi)
9. Cik Ramlah Abu Bakar (Setiausaha Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi, Sosiologi)
10. Puan Putri Aishah Megat Ahmad (Kelompok Pendidikan: Falsafah, Psikologi, Sosiologi)
11. Dr. Mohd Zaini Abu Bakar (Pengerusi Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
12. Prof Madya Dr. Nor Hashimah Jalaludin (Pakar Bahasa Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
13. Cik Raba’ah Jaffar (Setiausaha Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
14. Encik Azizul Ismail (Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
15. Dr. Zaini Othman (Pengerusi Kelompok Sains Politik: Dasar Awam)
16. Dr. Zahrah Ghaffur (Pakar Bahasa Kelompok Sains Politik: Dasar Awam)
17. Cik Hendun Ibrahim (Setiausaha Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
18. Puan Nawal Hanim Lope Zainal Abidin (Kelompok Sains Politik: Pentadbiran Awam)
19. Prof. Madya Dr. Mohamed Ibrahim Abu Hassan (Pengerusi Kelompok Pergigian: Bahan dan Teknologi)
20. Prof. Dr. Haji Amat Juhari Moain (Pendamping Bahasa Kelompok Pergigian: Bahan dan Teknologi)
21. Puan Rohaida Baharuddin (Setiausaha Kelompok Pergigian: Bahan dan Teknologi)
22. Encik Mohd. Noor Jabar (Kelompok Pergigian: Bahan dan Teknologi)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini