Sidang Pakar Ke-16 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Dato Paduka Awang Haji Ahmad bin Kadi (Ketua Perwakilan)
2. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha)
3. Awang Haji Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusof (Teknologi Maklumat/Pengerusi I)
4. Dr. Haji Sablee bin Haji Aspar (Teknologi Maklumat/Pengerusi II)
5. Awang Haji Ramli bin Awang Ismail (Teknologi Maklumat/Ahli)
6. Awang Jasni bin Haji Abd. Hamid (Teknologi Maklumat/Ahli)
7. Awang Hamdani bin Ibrahim (Teknologi Maklumat/Ahli)
8. Awang Haji Abd. Rahim bin Derus (Teknologi Maklumat/Ahli)
9. Awang Haji Omarali bin Mujah (Teknologi Maklumat/Ahli)
10. Dayang Saedah binti Haji Mohd. Salleh (Teknologi Maklumat/Ahli)
11. Dayang Rodziah binti Haji Yusof (Teknologi Maklumat/Ahli)
12. Awang Azmi bin Abdullah (Teknologi Maklumat/Pendamping Bahasa)
13. Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud (Teknologi Maklumat/Setiausaha I)
14. Dayang Ramlah binti Md. Nor (Teknologi Maklumat/Setiausaha II)
15. Dayangku Hajah Rospinawati binti Pengiran Haji Halus (Teknologi Maklumat/Pengolah Data I)
16. Awangku Ashwadol Bahri bin Pengiran Yaakub (Teknologi Maklumat/Pengolah Data II)
17. Pengiran Dr. Karim bin Pengiran Haji Osman (Arkeologi/Pengerusi)
18. Awang Matzin bin Haji Yahya (Arkeologi/Ahli)
19. Dr. Haji Mohd. Yusof bin Haji Awang Damit (Arkeologi/Ahli)
20. Awang Haji Abd. Malik bin Haji Duraman (Arkeologi/Ahli)
21. Awang Abd. Latif bin Haji Abu Bakar (Arkeologi/Ahli)
22. Awang Hanafi bin Haji Maidin (Arkeologi/Ahli)
23. Awang Haji Osman bin Salleh (Arkeologi/Ahli)
24. Awang Alias bin Haji Asat (Arkeologi/Ahli)
25. Awang Haji Md. Shahbirin bin Haji Ahmad (Arkeologi/Ahli)
26. Awang Anuar bin Haji Mohd. Jaya (Arkeologi/Pendamping Bahasa)
27. Awang Haji Salim bin Haji Latip (Arkeologi/Setiausaha)
28. Dayang Hajah Normani binti Haji Modin (Arkeologi/Pengolah Data)
29. Awang Haji Junaidi bin Haji Abd. Latif (Kejuruteraan Kapal Terbang/Pengerusi)
30. Awang Ismail bin Haji Suhaili (Kejuruteraan Kapal Terbang/Ahli)
31. Awang Mohammad bin Haji Haris (Kejuruteraan Kapal Terbang/Ahli)
32. Datin Hajah Kamisah binti Haji Rahmat (Kejuruteraan Kapal Terbang/Pendamping Bahasa)
33. Dayangku Hajah Rosenani binti Pengiran Haji Halus (Kejuruteraan Kapal Terbang/Setiausaha)
34. Dayang Hajija binti Haji Pa’ee (Kejuruteraan Kapal Terbang/Pengolah Data)
35. Awang Haji Duraman bin Tuah (Sains Politik/Pengerusi I)
36. Dr. Shafruddin bin Hashim (Sains Politik/Ahli)
37. Dr. Mataim bin Bakar (Sains Politik/Pedamping Bahasa)
38. Dayangku Sainah binti Pengiran Haji Mohammed (Sains Politik/Setiausaha I)
39. Dayang Noretta binti Jumat (Sains Politik/Setiausaha II)
40. Dayang Hajah Mesnah binti Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Abd. Hamid (Sains Politik/Pengolah Data I)
41. Dayang Hamidah binti Haji Bangkol (Sains Politik/Pengolah Data II)
42. Awang Haji Timbang bin Bakar (Perfileman/Pengerusi)
43. Awang Haji Mohd. Yusof bin Mohd. Yassin (Perfileman/Ahli)
44. Awang Haji Musdi bin Haji Abd. Ghafar (Perfileman/Ahli)
45. Awang Haji Mohd. Haranadi bin Haji Buntar (Perfileman/Ahli)
46. Dr. Hajah Fatimah binti Chuchu (Perfileman/Pendamping Bahasa)
47. Dayang Faridah binti Haji Mohammad (Perfileman/Setiausaha)
48. Dayang Zaiton bin Japar (Perfileman/Pengolah Data)
49. Awang Haji Ranie bin Haji Timbang (Aeroangkasa/Pengerusi)
50. Awang Haji Muhd. Hairol bin Muhd. Yusof (Aeroangkasa/Ahli)
51. Pengiran Haji Zulkaflee bin Pengiran Haji Zaidi (Aeroangkasa/Ahli)
52. Awang Yabit bin Alas (Aeroangkasa/Pendamping Bahasa)
53. Dayang Hajah Apsah binti Haji Sahdan (Aeroangkasa/Setiausaha)
54. Pengiran Tajuddin bin Pengiran Haji Ibrahim (Aeroangkasa/Pengolah Data)
55. Dr. Samsiah binti Haji Mohd. Said (Pergigian/Pengerusi)
56. Dr. Sylviana binti Haji Moris (Pergigian/Ahli)
57. Dr. Haji Ahmad Tajuddin bin Othman (Pergigian/Ahli)
58. Dr. Haji Alias bin Embong (Pergigian/Ahli)
59. Dr. Mary Cheung (Pergigian/Ahli)
60. Dr. Awang Haji Jaludin bin Haji Chuchu (Pergigian/Pendamping Bahasa)
61. Dayang Hajah Roselinawati binti Haji Mumin (Pergigian/Setiausaha)
62. Dayang Kamariah binti Haji Lamit (Pergigian/Pengolah Data)
63. Awang Said bin Haji Jumat (Kejuruteraan Automotif/Pengerusi)
64. Awang Haji Ismat bin Haji Lamat (Kejuruteraan Automotif/Ahli)
65. Awang Mohd. Zain bin Haji Yahya (Kejuruteraan Automotif/Ahli)
66. Awang Metali bin Haji Mirassan (Kejuruteraan Automotif/Ahli)
67. Awang Md. Safwan Teo bin Abdullah (Kejuruteraan Automotif/Ahli)
68. Awang Essa bin Hujan (Kejuruteraan Automotif/Ahli)
69. Dr. Dayang Aini binti Haji Karim (Kejuruteraan Automotif/Pendamping Bahasa)
70. Dayangku Dedy Yantie binti Pengiran Haji Jaluyi (Kejuruteraan Automotif/Setiausaha)
71. Dayangku Hajah Zaiton binti Pengiran Haji Zainal (Kejuruteraan Automotif/Pengolah Data)

Indonesia

1. Drs. Dedi Puryadi (Sekretaris Perutusan)
2. Prof. Dr. Timbul Haryono (Arkeologi)
3. Ir. Gunarso (Teknologi Informasi)
4. Ir. Budi Utomo Kukuh (Teknik Automotif)
5. Ir. Pramandoro (Teknik Kapal Terbang)
6. Dr. Rika Andiarti (Teknik Dirgantara)
7. Drs. Lilik Arifin, M.A. (Khusus Film)
8. Drg. Zaura Kiswarina Anggaraeni, M.D.S. (Kedokteran Gigi)
9. Drs. Haryadi, M.A., M.Si. (Ilmu Politik)
10. Drs. Sugiono, M.A. (Ilmu Politik)
11. Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng. (Teknologi Informasi)

Malaysia

1. Puan Hajah Halimah Haji Ahmad (Ketua Urus Setia)
2. Puan Hasnah Mohamad (Penolong Ketua Urus Setia)
3. Prof. Ir. Dr. Haji Abas bin Ab. Wahab (Kejuruteraan Kapal Terbang)
4. Prof. Dr. Jayum Jawan (Sains Politik)
5. Prof. Madya Dr. Asiah Sarji (Fotografi)
6. Prof. Madya Ir. Dr. Yusoff Ali (Kejuruteraan Automotif)
7. Prof. Madya Dr. Mohamed Ibrahim bin Abu Hassan (Pergigian)
8. Prof. Madya Dr. Zoraini Wati Abas (Teknologi Maklumat)
9. Dr. Abd. Rahman Ramli (Teknologi Maklumat)
10. Dr. Mohd. Zaini Abu Bakar (Sains Politik)
11. Dr. Haji Ahmad Sabirin Haji Arshad (Aeroangkasa)
12. Encik Mohd. Kamaruzaman A. Rahman (Arkeologi)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini