Sidang Pakar Ke-15 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Dato Paduka Haji Alidin bin Haji Othman (Ketua Perwakilan)
2. Awang Hanafiah bin Awang Haji Zaini (Setiausaha)
3. Pg Dr. Haji Mohd Khalifa bin Pg Haji Ismail (Perubatan)
4. Dr. Salizawti binti Haji Zainal (Perubatan)
5. Awang Haji Abd Ghani bin Haji Mohd Yusof (Teknologi Maklumat)
6. Awang Haji Ramli bin Awang Ismail (Teknologi Maklumat)
7. Awang Mohammad bin Haji Haris (Kejuruteraan)
8. Awang Muhd Hairul bin Haji Muhd Yusuf (Aeroangkasa)
9. Dr. Rajah Sainah binti Haji Saim (Sains Politik)
10. Awang Haji Duraman bin Tuah (Sains Politik)
11. Awang Haji Mohd Yusof bin Haji Mohd Yassin (Fotografi)
12. Awang Haji Said bin Haji Jumat (Automatif)
13. Matzin Haji Yahya (Automatif)
14. Pg Kamarulzaman bin Pg Haji Salleh (Golf)
15. Awang Haji Alipudin bin Haji Omarkandi (Penyelidikan Bahasa)
16. Dr. Haji Jaludin bin Haji Chuchu (Penyelidikan Bahasa)

Indonesia

1. Dr. Dendy Sugono (Ketua Perutusan)
2. Drs. Dedi Puryadi (Sekretaris)
3. Dr. Menaldi Rasmin (Ortopedik)
4. Dr. Sugito Wonodirekso (Bedah Plastik)
5. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil (Golf)
6. Dr. -Ing. Putu M. Santika (Avionik dan Peralatan)
7. Dr. Hasan Alwi (Teks Inisiatif Mabbim)
8. Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng (Teknologi Informasi)
9. Drs. Lilik Arifin, M.A (Fotografi)
10. Drs. Arry Baious, M.A. (Ilmu Politik)
11. Drs. Sugiyono, M.Hum (Teks Inisiatif Mabbim)
12. Drs. Andong Begawan (Golf)
13. Ir. Gunarso (Teknologi informasi)
14. Prof. Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo (Teknik Dirgantara)
15. Prof. Dr. Anton M. Moeliono (Dialog Pakar)
16. Prof. Dr. TimbuI Haryono, M.Sc (Arkelogi)
17. Prof. Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo (Teknik Dirgantara)
18. A. Latief, M.A. (Kedokteran/Pendamping Bahasa)
19. Dr. Sri Sukesi Adiwimarta (Politik/Pendamping Bahasa)
20. Dr. Yayah B. Lumintaintang (Fotografi/Pendamping Bahasa)
21. Dra. Jumariam, M.Ed. (Dirgantara/Pendamping Bahasa)
22. Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. (Teknologi Informasi/Pendamping Bahasa)
23. Dra. Connentyna Sitanggang (Arkeologi/Pendamping Bahasa)
24. (Arkeologi/Pendamping Bahasa)
25. (Teknik kapal terbang/Sekretaris) (Golf/Sekretaris)
26. Dayang Faridah binti Haji Mohammad (Urus Setia Perbahanan)

Malaysia

1. Y. Bhg. Dato’ Dr. Haji Mohd Mansor b. Haji Salleh (Ketua Perwakilan)
2. Puan Hajah Halimah binti Haji Ahmad (Urusetia)
3. Prof. Dr. Zaharin b. Yusoff (IT MABBIM)
4. Dr. Adi bin Haji Taha (Arkeologi)
5. Prof. Dr. Muhammad bin Yahaya (Golf)
6. En. Rusli b. Abd Ghani (IT@MABBIM)
7. Prof. Madya Dr. Radzuan Razali (Aeroangkasa)
8. En. Md Ali b. Muzaini (Kejuruteraan Kapalterbang)
9. Prof. Madya Ir. Dr. Yusoff bin Ali (Automatif)
10. Prof. Madya Dr. Musa . Hassan (Fotografi)
11. Prof. Madya Dr. Tunku Sara Tunku Ahmad Yahaya (Ortopedik)
12. Dr. Mohamad Nasir h. Zahari (Bedah Plastik)
13. Prof. Madya Khalil b. Haji Awang (Teknologi Maklumat)
14. En. Omar h. Zakaria (Teknologi Maklumat)
15. Dr. Zaini b. Othman (Sains Politik)
16. Dr. Ahmad Nidzammuddin b. Sulaiman (Sains Politik)
17. Cik Rohaida Baharudin (Penolong Urusetia)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini