Sidang Pakar Ke-12 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Dato Paduka Haji Alidin bin Haji Othman (Ketua Perwakilan)
2. Dr. Haji Affendy bin Dato Paduka Haji Abidin (Kedokteran 6A)
3. Dr. Ak. Haji Md. Khalifah bin Pg. Haji Ismail (Kedokteran 6B)
4. Dayang Hajah Shahriam binti Haji Mohd. Noor (Pertanian/Arsitektur Lanskap)
5. Dayang Haktu binti Mabong (Perhutanan)
6. Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud (Komunikasi Massa)
7. Awang Vincent Chong Meng Leong (Teknik Mesin)
8. Awang Abd. Latif bin Haji Sani (Kedokteran Hewan)
9. Awang Haji Ibrahim in Haji Mumin (Perikanan)
10. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha JKTBMBD)
11. Dayangku Hajah Rosenani binti Pengiran Haji Halus (Urus Setia JKTBMBD)

Indonesia

1. Dr. Dendy Sugono, S.Pd. (Ketua Perutusan)
2. Dr. Sugito Wonodirekso (Kedokteran 6A)
3. Dr. Sumarni A. Adjung (Kedokteran 6B)
4. Dr. Ir. Sudirman Yahya (Pertanian/Arsitektur Lanskap)
5. Ir. Siti Nurisyah, M.S.L.A. (Pertanian/Arsitektur Lanskap)
6. Ir. Haryanto, M.S. (Kehutanan)
7. Dr. Ir. A.M. Thohari (Kehutanan)
8. Drs. Lilik Arifin, M.A. (Komunikasi Massa)
9. Prof. Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo (Teknik Mesin)
10. Prof. Dr. Emir A. Siregar (Kedokteran Hewan)
11. Drh. Wirasmono Soekotjo (Kedokteran Hewan)
12. Dr. Ir. M. Zairin Jr. (Perikanan)
13. A. Latief, M.A. (Pendamping Bahasa, Kedokteran)
14. Drs. Adi Sunaryo, M. Hum. (Pendamping Bahasa, Pertanian / Arsitektur Lanskap)
15. Dra. Meity Taqdir Qodratillah (Pendamping Bahasa, Kehutanan)
16. Drs. A. Gaffar Ruskhan, M. Hum. (Pendamping Bahasa, Komunikasi Massa)
17. Dra. Dameria Nainggolan (Pendamping Bahasa, Teknik Mesin)
18. Dr. Sri Sukesi Adiwimarta (Pendamping Bahasa, Kedokteran Hewan)
19. Dr. Yayah B. Lumintaintang (Pendamping Bahasa, Perikanan)
20. Dra. Alma E. Almanar (Sekretaris, Kedokteran 6A)
21. Drs. M. Muis (Sekretaris, Kedokteran 6B)
22. Dra. Cormentyna Sitanggang (Sekretaris, Pertanian/Arsitektur Lanskap)
23. Drs. Teguh Dewabrata (Sekretaris, Kehutanan)
24. Dra. Ellya Iswati (Sekretaris, Komunikasi Massa)
25. Drs. Haryanto (Sekretaris, Teknik Mesin)
26. Drs. Amran Purba (Sekretaris, Kedokteran Hewan)
27. Dra. Hari Sulastri (Sekretaris, Perikanan)
28. Siti Darini, S. Sos. (Pengolah Data, Kedokteran 6A)
29. Dian Pitaloka, S.E (Pengolah Data, Kedokteran 6B)
30. Sukadi (Pengolah Data, Pertanian/ Arsitektur Lanskap)
31. (Pengolah Data, Pertanian/ Arsitektur Lanskap) (Pengolah Data, Kehutanan)
32. Endang Siswanti (Pengolah Data, Komunikasi Massa)
33. Drs. Djamari (Pengolah Data, Teknik Mesin)
34. Warno (Pengolah Data, Kedokteran Hewan)
35. Drs. Sutejo (Pengolah Data, Perikanan)
36. Drs. Hasjmi Dini (Sekretaris)

Malaysia

1. Puan Hajah Noresah Baharom (Ketua Perwakilan)
2. Dr. Zakaria Ab. Kadir (Kedokteran 6A)
3. Dr. Ahmad Zubaidi Abdul Latif (Kedokteran 6B)
4. Dr. Mustafa Kamal Mohd. Shariff (Pertanian/Arsitektur Lanskap)
5. Encik Paiman Bawon (Kehutanan)
6. Pro. Madya Dr. Md. Salleh Hj. Hassan (Komunikasi Massa)
7. Ir. Dr. Yusoff Ali (Teknik Mesin)
8. Tuan Haji Abdul Rahman Yasin (Kedokteran Hewan)
9. Prof. Madya Dr. Ahyaudin Ali (Perikanan)
10. Encik Zubaidi Abas (Setiausaha)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini