Sidang Pakar Ke-11 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman (Ketua Perwakilan)
2. Dr. Dayang Hajah Intan binti Haji Salleh (Perubatan)
3. Dr. Dayang Hajah Norhayati binti Haji Kasim (Perubatan)
4. Awang Zainal Abiddin bin Tinggal (Komunikasi Massa)
5. Dr. Haji Hashim bin Haji Abd. Hamid (Sosiologi)
6. Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman (Ekonomi)
7. Awang Bantong bin Antaran (Antropologi)
8. Awang Pudarno bin Binchin (Antropologi)
9. Awang Jamalluddin bin Haji Mohd. Yusof (Pertanian)
10. Dayang Haktu binti Mabong (Perhutanan)
11. Awang Nor Amin bin Haji Mohd. Yassin (Kejuruteraan Elektrik)
12. Awang Haji Ibrahim bin Haji Mohammad (Kejuruteraan Elektrik)
13. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha JKTBMBD)
14. Dayang Hajah Afsah binti Haji Sahdan (Urusetia JKTBMBD)

Indonesia

1. Prof. Dr. T. Jacob (Ketua Perutusan/Antropologi)
2. Dr. Menaldi Rasmin (Perubatan)
3. Dr. Sugito Wonodirekso (Perubatan)
4. Sdr. H. Faisal Basri (Ekonomi)
5. Dr. Ir. Sudirman Yahya (Pertanian)
6. Ir. Haryoto M.S. (Perhutanan)
7. Drs. H.C. Yohannes (Kejuruteraan Elektrik)
8. Dr. Kamanto Sunarto (Sosiologi)
9. Drs. Lilik Arifin (Komunikasi Massa)
10. Drs. Soleh Soemirat M.S. (Komunikasi Massa)
11. Drs. Dedi Puryadi (Sekretaris)

Malaysia

1. Prof. Dr. Haji Amat Juhari Moain (Ketua Perwakilan)
2. Puan Hajah Noresah Baharom (Setiausaha/Pendamping Bahasa)
3. Prof. Dr. Haji Nik Sulaiman (Perubatan)
4. Dr. Siti Balkis Budin (Perubatan)
5. Puan Puteri Roslina Abdul Wahid (Setiausaha)
6. Prof. Madya Dr. Haji Md. Idris Md. Noor (Perubatan)
7. Dr. Zailina Hashim (Perubatan)
8. Puan Atiah Haji Mohd. Salleh (Pendamping Bahasa)
9. Puan Junaini Kasdan (Setiausaha)
10. Prof. Madya Ahmad Mohd. Yusof (Ekonomi)
11. Tuan Haji Md. Zhzhir Kecut (Ekonomi)
12. Encik Zaini Oje @ Ozea (Pendamping Bahasa)
13. Puan Mohaini Mohd. Saffar (Setiausaha)
14. Prof. Madya Dr. Mohd. Yusof Ismail (Antropologi)
15. Encik Hassan Mat Noor (Antropologi)
16. Prof. Dr. Haji Amat Juhari Moain (Pendamping Bahasa)
17. Encik Bahasa Othman (Setiausaha)
18. Dr. Fatimah Abdullah (Sosiologi)
19. Puan Siti Hajar Abu Bakar Ah (Sosiologi)
20. Dr. Zahrah Abd. Ghaffur (Pendamping Bahasa)
21. Puan Halimah Haji Ahmad (Pendamping Bahasa)
22. Puan Hasnah Mohamad (Setiausaha)
23. Prof. Dr. Sariah Meon (Pertanian)
24. Prof. Madya Dr. Yusof Ibrahim (Pertanian)
25. Prof. Madya Dr. Ramli Salleh (Pendamping Bahasa)
26. Encik Md. Johari Hassan (Setiausaha)
27. Encik Abd. Rahman Md. Derus (Perhutanan)
28. Encik Paiman Bawon (Perhutanan)
29. Puan Asiah Idris (Pendamping Bahasa)
30. Puan Putri Aishah Megat Ahmad (Setiausaha)
31. Prof. Dr. Wan Abu Bakar Wan Abas (Kejuruteraan Elektrik)
32. Dr. Sazali Yaakob (Kejuruteraan Elektrik)
33. Prof. Dr. Farid Onn (Pendamping Bahasa)
34. Encik Abd. Khalim Kamaruddin (Setiausaha)
35. Dr. Mohd. Dhari Othman (Komunikasi Massa)
36. Dr. Asiah Sarji (Komunikasi Massa)
37. Encik Abdullah Marjunid (Pendamping Bahasa)
38. Encik Nor Hazizan Talib (Setiausaha)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini