Sidang Pakar Ke-9 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Mohd. Zaini bin Haji Omar (Ketua Perwakilan)
2. Dr. Hajah Rahmah binti Haji Mohd. Said (Kedoktoran 3A)
3. Dr. Haji Affendy bin Dato Paduka Haji Abidin (Kedoktoran 3A)
4. Awang Mataim bin Bakar (Sosiolinguistik)
5. Awang Haji Jaludin bin Haji Chuchu (Semantik)
6. Awang Haji Murni bin Haji Mohammad (Ekonomi 3)
7. Awang Haji Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusof (Matematik 13)
8. Dayang Rosni binti Jair (Farmasi)
9. Awang Haji Abd. Hakim bin Haji Mohd. Yassin (Kesusasteraan)
10. Dayang Hajah Aidah binti Haji Mohd. Hanifah (Pertanian)
11. Awang Asmalee bin Khiruddin (Perhutanan)
12. Awang Hanafiah bin Awang Haji Zaini (Setiausaha JKTBMBD)
13. Awang On Siew Ping (Penganalisa Sistem)

Indonesia

1. Dr. Sugito Endokrinologi (Kedoktoran 3A)
2. Dr. Menaldi Rasmin (Kedoktoran 3A)
3. Dr. Abdul Wahab (Sematik)
4. Dr. Hans Lapoliwa (Sosiolinguistik)
5. Faisal Basri (Ekonomi 3)
6. Dr. Djati Kerami (Matematik 13)
7. Prof. Dr. Goeswin Agus (Farmasi 2)
8. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (Kesusasteraan)
9. Dr. Bambang Sapto Purwoko (Pertanian)
10. Ir. Haryanto (Perhutanan)
11. Dra. Alma E. Almanar (Sekretaris)
12. Dra. Menuk Hardaniwati (Sekretaris)
13. Drs. Haryanto (Sekretaris)
14. Drs. Muhammad Muis (Sekretaris)
15. Drs. Amran Purba (Sekretaris)
16. Drs. Fairul Zabadi (Sekretaris)
17. Dra. Hari Sulastri (Sekretaris)
18. Drs. Amir Mahmud (Sekretaris)
19. Drs. Teguh Dewabrata (Sekretaris)

Malaysia

1. Dr. Noraini Abas (Kedoktoran 3A)
2. Prof. Madya Dr. Haji Nik Aziz Sulaiman (Kedoktoran 3A)
3. Prof. Mashudi Kader (Sosiolinguistik)
4. Datin Halimah Mohd. Salleh (Semantik)
5. Dr. Haji Md. Zyadi Md. Tahir (Ekonomi 3)
6. Prof. Dr. Abdul Razak Salleh (Matematik 13)
7. Prof. Madya Dr. Zhari Ismail (Farmasi 2)
8. Prof. Madya Dr. Sahlan Mohd. Saman (Kesusasteraan)
9. Dr. Sariah Meon (Pertanian)
10. Encik Abd. Rahman Md. Derus (Perhutanan)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini