Sidang Pakar Ke-8 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman (Ketua Perwakilan/ JKTBMBD)
2. Dayang Aminah binti Haji Mohd. Jaafar (Farmasi)
3. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
4. Awang Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusof (Statistik)
5. Awang Haji Abd. Hakim bin Haji Mohd. Yassin (Kesusasteraan)
6. Dr. Haji Abd. Latif bin Haji Ibrahim (Perubatan)
7. Awang Haji Murni bin Haji Mohamad (Ekonomi)
8. Awang Mataim bin Bakar (Linguistik)
9. Awang Haji Mohd. Taib bin Sulaiman (Falsafah)
10. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha)

 Indonesia

1. Dr. Hans Lapoliwa (Ketua Perutusan/Linguistik)
2. Prof. Dr. Goeswin Agoes (Farmasi)
3. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro (Matematik)
4. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono (Kesusasteraan)
5. Sdr. Faisal Batubara (Ekonomi)
6. Dr. Sugito Wonodirekso (Kedoktoran)
7. Dr. Soegeng Hardiyanto (Farmasi)
8. Drs. Dedi Puryadi (Sekretaris)

Malaysia

1. Prof. Dr. Hj. Farid M. Onn (Ketua Perwakilan)
2. Prof. Dr. Hj. Amat Juhari Moain (Linguistik)
3. Prof. Mashudi Kader (Linguistik)
4. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Md. Aroff (Falsafah)
5. Prof. Madya Dr. Hj. Nik Aziz Sulaiman Perubatan)
6. Prof. Madya Dr. Solehah Ishak (Kesusasteraan)
7. Prof. Madya Rahman Shaari (Kesusasteraan)
8. Prof. Madya Dr. Zahri Ismail (Farmasi)
9. Prof. Madya Dr. Mokhtar Abdullah (Matematik)
10. Dr. Haji Mohd. Zyadi Mohd. Tahir (Ekonomi)
11. Encik Amdun Husain (Setiausaha)
12. Encik Zubaidi Abas (Setiausaha Kelompok Falsafah)
13. Puan Yulis Alwi (Setiausaha Kelompok Kesusasteraan)
14. Encik Abd. Khalim Kamaruddin (Setiausaha Kelompok Linguistik)
15. Cik Zaiton Ismail (Setiausaha Kelompok Farmasi)
16. Encik Abdul Hanim Musa (Setiausaha Kelompok Perubatan)
17. Encik Md. Johari Hasan (Setiausaha Kelompok Statistik)
18. Puan Hasnah Mohamad (Setiausaha Kelompok Ekonomi)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini