Sidang Pakar Ke-7 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Pengiran Haji Badaruddin bin Pengiran Ghani (Ketua Perwakilan)
2. Awang Mohd. Amin bin BPKDP Haji Sirat (Ahli JKTBMBD)
3. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha JKTBMBD
4. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
5. Awang Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yussof (Matematik)
6. Dayang Hajah Halimah binti Md. Yaakub (Matematik)
7. Dayang Rokiah binti Taha (Matematik)
8. Pengiran Hajah Mastoli binti PG. SIDP Pg. Haji Ismail (Matematik)
9. Awang Muhammad bin Haji Awang Jambol (Pendamping Bahasa)
10. Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud (Setiausaha)
11. Awang Jaafar bin Awang Besar (Kewangan)
12. Awang Haji Sahminan bin Haji Ludin (Kewangan)
13. Awang Haji Abd. Aziz bin Tuah (Kewangan)
14. Awang Haji Mohd. Yaakub bin Haji Yussof (Kewangan)
15. Dayang Hajah Kamisah binti Haji Rahmat (Pendamping Bahasa)
16. Dayang Saadiah binti Ramli (Setiausaha)
17. Awang Haji Abd. Hakim bin Haji Mohd. Yassin (Kesusasteraan)
18. Awang Haji Azis bin Haji Nayan (Kesusasteraan)
19. Awang Haji Azis bin Haji Nayan (Kesusasteraan)
20. Awang Hajah Isma Nasrul Karim (Kesusasteraan)
21. Awang Mohd. Zefri Ariff bin Mohd. Zain Ariff (Kesusasteraan)
22. Awang Haji Muslim bin Haji Burut (Pendamping Bahasa)
23. Awang Haji Ali bin Haji Radin (Setiausaha)
24. Awang Mataim bin Bakar (Linguistik)
25. Dr. Mangantar Simanjuntak (Linguistik)
26. Pengiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abas (Linguistik)
27. Dayang Aminah binti Haji Momin (Pendamping Bahasa)
28. Dayangku Hajah Rosenani binti Pengiran Haji Halus (Setiausaha)
29. Dr. Haji Abd. Latif bin Haji Ibrahim (Perubatan)
30. Dr. Hajah Intan binti Haji Salleh (Perubatan)
31. Dr. Haji Affendi bin DP Haji Abidin (Perubatan)
32. Pengiran Datin Noraini binti PDNLD Pengiran Haji Momin (Perubatan)
33. Awang Haji Johari bin Haji Abd. Rahman (Perubatan)
34. Awang Haji Julaini bin Haji Latif (Perubatan)
35. Awang Maidin bin Haji Abd. Hamid (Perubatan)
36. Dr. I.L. Francis (Perubatan)
37. Awang Haji Shawal bin Rajab (Pendamping Bahasa)
38. Awang Mohd. Azurin bin Othman (Setiausaha)
39. Awang Haji Murni bin Haji Mohamad (Ekonomi)
40. Dayang Hajah Rosni bin Haji Tungkat (Ekonomi)
41. Awang Hatnan bin Buang (Pendamping Bahasa)
42. Awang Haji Abdullah bin Haji Bungsu (Setiausaha)
43. Dayang Suriati binti Haji Ali Hussin (Setiausaha)
44. Awang Haji Md. Taib bin Sulaiman (Falsafah)
45. Awang Haji Zainal Abidin bin Haji Mohammad (Falsafah)
46. Dayang Hajah Norhana binti Haji Abdullah (Falsafah)
47. Dayang Aisah binti Haji Md. Yussof (Falsafah)
48. Awang Haji Winarno Surakhmad (Falsafah)
49. Awang Haji Osman bin BPSKDSS Haji Mohd. Tamin (Pendamping Bahasa)
50. Awang Haji Salim bin Haji Latip (Setiausaha)

Indonesia

1. Dr. Hans Lapoliwa M. Phil (Ketua Perutusan/Linguistik)
2. Drs. Dedi Puryadi (Setiausaha)
3. Dr. Soegeng Hardyinto (Falsafah)
4. Dr. Edwar Djamaris (Kesusasteraan)
5. Prof. Dr. Sidarta Ilyas (Perubatan)
6. Prof. Dr. Barizi (Matematik)
7. Faisal Batubara (Ekonomi)
8. Drs. Jan Hoesad M.M. (Kewangan)

Malaysia

1. Prof. Dr. Abdullah Hassan (Ketua Perwakilan)
2. Encik Zubaidi Abas (Setiausaha)
3. Prof. Mashudi bin Haji Abd. Kader (Linguistik)
4. Prof. Madya Dr. Abd. Rahman Md. Aroff (Falsafah)
5. Dr. Haji Mohd. Zyadi Mohd. Tahir (Ekonomi)
6. Prof. Madya Dr. Haji Nik Aziz Sulaiman (Perubatan)
7. Prof. Dr. Abd. Razak Salleh (Matematik)
8. Prof. Madya Ismail Ibrahim (Kewangan)
9. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Kaeh (Kesusasteraan)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini