Sidang Pakar Ke-6 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Mohd. Zaini bin Haji Omar (Ketua Perwakilan/Fizik)
2. Dayang Cheong Poh Yee (Kimia)
3. Awang Abdul Majid bin Haji Abdul Rahman (Kimia)
4. Awang Sabri bin Haji Mohd. Taha (Biologi)
5. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik 11)
6. Awang Abd. Ghani bin Haji Mohd. Yusof (Matematik 11)
7. Pengiran Ali bin Pengiran Haji Matarsat (Kewangan 2)
8. Awang Haji Sahminan bin Haji Ludin
9. (Kewangan 2)
10. Awang Haji Abd. Hakim bin Haji Mohd. Yassin (Kesusasteraan)
11. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Setiausaha)

Indonesia

1. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Kimia)
2. Dr. Siswandi Sudiono (Kimia)
3. Dr. Budi Sampurna (Kimia)
4. Dra. Hartini Supadi (Sekretaris)
5. Dr. Liek Wilardjo (Fizik)
6. Dr. Sumartono Prawirasusanto (Fizik)
7. Dra. Dad Murniah (Sekretaris)
8. Dr. Soenartono Adisoemarto (Biologi)
9. Dr. Atmadja Hardjamulia (Biologi)
10. Dra. Ermitati (Sekretaris)
11. Dr. Djati Kerami (Matematika 11)
12. Prof. Dr. Barizi (Matematika 11)
13. Dra. Ellya Iswati (Matematika 11)
14. Dra. Roslyana T. Siahaan (Kewangan 2)
15. Hinsa Siahaan, S.E. (Kewangan 2)
16. Drs. Mikael R. Budisatrio (Kewangan 2)
17. Drs. Sutiman (Sekretaris)
18. Drs. M. Hassan Potabuga (Kewangan 6)
19. Drs. Jan Hoesada (Kewangan 6)
20. Drs. Sutiman (Sekretaris)
21. Dr. Sapardi Djoko Damono (Kesusasteraan 1)
22. Dr. Edwar Djamaris (Kesusasteraan 1)
23. Drs. Saksono Prijanto (Sekretaris)

 Malaysia

1. Prof. Madya Dr. Zhari Ismail (Kimia)
2. Prof. Madya Dr. Muhamad Yahaya (Fizik)
3. Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah (Biologi)
4. Prof. Madya Dr. Hj. Amat Juhari Moain (Pendamping Bahasa)
5. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh (Matematika 11)
6. Dr. Muhamad Jantan (Matematika 11)
7. Prof. Madya Ismail Ibrahim (Kewangan 2)
8. Encik Sahlan Mohd. Saman (Kesusasteraan 1)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini