Sidang Pakar Ke-5 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Haji Abd. Hakim bin Haji Mohd. Yassin (Ketua Perwakilan/Kesusasteraan)
2. Pengiran Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin (Kimia)
3. Awang Haji Mustafa bin Haji Abu Bakar (Kimia Industri)
4. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
5. Awang Haji Abd. Razak bin Haji Metassan (Fizik)
6. Dayang Hajah Asmah binti Haji Saman (Biologi)
7. Pengiran Ali bin Pengiran Haji Matarsat (Kewangan)
8. Awang Haji Sahminan bin Haji Ludin (Bank)
9. Awang Haji Mohd. Yusof bin Haji Abd. Rahman (Elektronik)
10. Awang Haji Aziz bin Haji Tuah (Insurans)
11. Dayang Saniah binti Haji Sani (Sains Komputer)
12. Awang Hanafiah bin Haji Zaini (Setiausaha)

 Indonesia

1. Drs. Lukman Ali (Ketua Perutusan)
2. Dr. Hassan Alwi
3. Dr. Liek Wilardjo
4. Dr. Djati Kerami
5. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Matematik)
6. Dr. Sapardi Djoko Damono (Kimia)
7. Prof. Dr. Barizi (Biologi)
8. Roslyana T. Siahaan S.E. (Kewangan)
9. Drs. M. Hassan Potabuja (Kewangan)
10. T. Baringin Gultom S.E. (Kewangan)

Malaysia

1. Prof. Dr. Abdullah Hassan (Ketua Perwakilan)
2. Prof. Madya Dr. Haji Amat Juhari Moain (Wakil Ketua)
3. Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh (Biologi)
4. Prof. Madya Dr. Syed Tajuddin Syed Hassan (Biologi)
5. Dr. Jambari Haji Ali (Biologi)
6. Prof. Madya Dr. Muhammad Yahya (Fizik)
7. Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki (Fizik)
8. Prof. Madya Dr. Md. Nordin Haji Lajis (Kimia)
9. Dr. Wan Rosli Wan Daud (Kimia)
10. Prof. Madya Dr. Mohammad Mohd. Ali (Kimia)
11. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh (Matematik)
12. Tuan Haji Khalil Awang (Matematik)
13. Dr. Muhammad Jantan (Matematik)
14. Prof. Madya Ismail Ibrahim (Perbankan)
15. Dr. Mansor Md. Isa (Perbankan)
16. Prof. Madya Dr. Kamaruddin Sharif (Insurans)
17. Dr. Yahaya Besah (Insurans)
18. Prof. Madya Dr. Rahmah Bujang (Kesusasteraan)
19. Prof. Madya Dr. Abdul Rahman Kaeh (Kesusasteraan)
20. Encik Sulaiman Masri (Setiausaha)
21. Encik Zubaidi Abas (Penolong Setiausaha)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini