Sidang Pakar Ke-10 MABBIM – Hasil Sidang

EkonomiEkonomi Industri
Ekonomi Sumber Manusia
Farmasi 2Farmakologi Klinikal
Pentadbiran 2
Amalan Farmasi
Komuniti / Masyarakat
Farmasi Hospital / Rumah Sakit
PerubatanDermatologi
Reumatologi
Bedah Umum
Histologi
Radiologi
Anatomi
Sosiologi
Perhutanan
Pengurusan Hutan
PertanianAgronomi
Kejuruteraan / TeknikKejuruteraan Awam
Antropologi
Cetak halaman ini Cetak halaman ini