Biodata – Awang Hanafiah Haji Awang Zaini

Tarikh Lahir
18 September 1955

Tempat Lahir
Bandar Brunei, sekarang Bandar Seri Begawan

Alamat Pejabat
Dewan Bahasa dan Pustaka, Negara Brunei Darussalam.

Pendidikan
 • Pendidikan Inggeris
 • Diploma Bahasa Malaysia
 • Pernah Mengikuti Kursus Diploma Penterjemahan
Jawatan Sekarang
Pegawai Bahasa Kanan

Kerjaya
 • Penolong Pegawai Istilah (1977 – 1982)
 • Pegawai Istilah (1982 – 1987)
 • Pegawai Istilah (1987 – 1992)
 • Pegawai Bahasa (1992 – 2002)
 • Pegawai Bahasa Kanan (2002 hingga sekarang)
 • Mengetuai Cawangan Peristilahan (1987 – 1994)
 • Ketua Bahagian Latihan (1994 – 2001)
 • Ketua Bahagian Bahasa (2001 hingga sekarang)
 • Setiausaha Jawatankuasa tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam
 • Setiausaha Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia Malaysia (MABBIM) bagi Brunei Darussalam
 • Setiausaha Jawatankuasa Pedoman Ejaan Jawi
 • Editor Jurnal Bahasa
 • Setiausaha Jawatankuasa Istilah Kimia (1985 – 1987)
 • Editor Jurnal Undang-Undang Syariah
 • Editor Rampak Serantau terbitan Brunei Darussalam
 • Pendamping Bahasa Jawatankuasa Istilah
 • Pengerusi Jawatankuasa Gerbang Bahasa Brunei Darussalam
Penglibatan dalam MABBIM

Awang Hanafiah bin Haji Zaini mula terlibat dalam MABBIM, semasa Brunei Darussalam menjadi pemerhati MBIM (1984) dan ahli penuh MABBIM pada tahun 1985 hingga sekarang. Beliau terlibat dalam MABBIM sebagai urus setia dari tahun 1985 – 1991 dan sebagai setiausaha dari tahun 1992 hingga sekarang.

Beliau menangani bidang kesetiausahaan ini selama 11 tahun. Dalam tempoh ini selaku Setiausaha Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMBD) terlibat secara langsung dengan Sidang Eksekutif dan Pakar MABBIM dalam usaha untuk mengungkayahkan pengembangan.