Biodata – Haji Abdul Ghani Haji Mohd Yusof

Tarikh Lahir
11 Jun 1956

Alamat Pejabat
Jabatan Sains Komputer, Fakulti Sains, Universiti Brunei Darussalam
haghmy@gmail.com, haghani@fos.ubd.edu.bn

Pendidikan
 • Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria (1962 - 1964)
 • Sekolah Rendah Sultan Hassan, Bangar, Temburong (1965)
 • Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin (1966 - 1974)
 • Weston-Super-Mare Technical College, England (1974-1977)
 • University of Wales, Swansea (BSc Computer Science & Mathematics : 1977-1981)
 • University of Nottingham, England (PGCE : 1983-1984
 • University of Wales, Swansea (MSc Computer Science : 1989-1990)
 • University of Manchester Institut of Science & Technology (UMIST), England (Mengikuti Program PhD Computation : 2003 - )
Pengalaman Kerja
 • Pendidik dan Pentadbir Sekolah dan Maktab (1981-1994)
 • Pensyarah Sains Komputer, Universiti Brunei Darussalam (1995-Sekarang)
Penglibatan Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM
 1. JAWATANKUASA ISTILAH MATEMATIK (JKIM) 1989 : AHLI JKIM 1994-1996 : Pengerusi JKIM
  MEWAKILI JKIM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM :
  • Sidang MABBIM ke-30 (1991), ke-33 (1994) dan ke-36 (1997)
  • Sidang PAKAR MABBIM ke-4 (1990), ke-6 (1992), ke-7 (1993), ke-8 (1994), ke-9 (1995) dan ke-10 (1996)
 2. JAWATANKUASA ISTILAH TEKNOLOGI MAKLUMAT JKITM (dibentuk tahun 2008) 1999-2007 : Pengerusi JKITM
  MEWAKILI JKITM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM:
  • Sidang MABBIM ke-39 (2000)
  • Sidang PAKAR MABBIM ke-13 (1999), ke-14 (2000), ke-15 (2001) dan ke-16 (2002)
 3. KERTAS KERJA DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR KEBAHASAAN (PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU) MABBIM
  • Pendidikan Komputer dan Bahasa Kebangsaan - Prospek dan Perspektif, Seminar Kebahasaan, Sidang ke-35 MABBIM 18-19 Mac 1996 Padang, Bukit Tinggi, Sumatera, Indonesia.
  • Perkembangan dan Penggunaan Bahasa Melayu dalam Teknologi Maklumat Khususnya Pendidikan Komputer, Seminar Kebahasaan, Sidang ke-17 MABBIM 2-3 Mac 1998 Terengganu, Malaysia.
 4. JAWATANKUASA LAIN
  • Koordinator Jawatankuasa Pembentukan Gerbang Bahasa Negara Brunei Darussalam (2002/3)
Anugerah Tokoh Ilmuan MABBIM
Sempena Sambutan 25 Tahun MABBIM (1972-1997) pada Sidang ke-37 MABBIM 2-6 Mac 1998 Terengganu, Malaysia Peranan sebagai Pengerusi, Penyusun dan Ahli JKIM dan JKITM.
 • Istilah Matematik (Logik Matematik dan Teori Set) (DBP 1994)
 • Istilah Matematik (Asas Sains Komputer) (DBP 1994)
 • Istilah Matematik Statistik (Teori Kebangkalian dan Proses Statistik) (DBP 1996)
 • Istilah Matematik Statistik (Teori Statistik) (DBP 1996)
 • Istilah Matematik Statistik (Analisis Statistik) (DBP 1996)
 • Istilah Teknologi Maklumat (Teknologi Maklumat dalam Masyarakat, Pengurusan dan Aplikasi) (DBP 1999)
 • Istilah Teknologi Maklumat (Organisasi Sistem Maklumat, Rangkaian Komunikasi, Perkakasan dan Perisian) (DBP 2000)
 • Istilah Teknologi Maklumat (Teori Metodologi, Sistem Maklumat dan Matematik Teknologi Maklumat) (DBP 2001)
 • Istilah Teknologi Maklumat (Internet/Perkhidmatan Dalam Talian, Keselamatan Komputer, e-Kerajaan dan Multimedia) (DBP 2002)
Kertas Kerja Perkembangan Bahasa Melayu Dalam Pembentukan / Pengemaskinian
 • Evolusi Terminologi ICT : Isu dan Perkembangan Bahasa (2008)
 • Perkembangan Bahasa Melalui Pelbagai Perkhidmatan (2008)
 • Perkembangan Bahasa Melalui Penggunaan ICT/Kemudahan ICT Menjana Perkembangan Bahasa dan Pendidikan (2007/2008)