Biodata – Awang Haji Abd. Majid Haji Abd. Rahman

Tarikh Lahir
1 Januari 1946

Tempat Lahir
Kampung Masjid Lama, Muara

Alamat Pejabat
Makmal Patologi Kimia, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan, Negara Brunai Darussalam.

Pendidikan Sekolah Rendah
Sekolah Sultan Mohamad Jamallul Alam (SMJA) (1951-1955)

Pendidikan Sekolah Menengah
 • Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin (1954-1956)
 • Maktab Tutorial Stafford, England (1964-1966)
 • Maktab Tutorial Moden, England (1966-1967)
Institusi Pengajian Tinggi
 • Politeknik Huddersfield, Yorkshire, England (B.Sc.) (1967-1971)
 • Universiti kebangsaan Singapura (M.Sc) (1996)
Pengalaman Bekerja
 • Pengerusi Jawatankuasa Istilah Kimia.
 • Penyelaras Rampak Serantau Brunei Darussalam.
Karya
 1. Peranan sebagai penyusun / pengerusi
  • Istilah Kimia Organik (DBP,1992)
  • Istilah Kimia Analisis (DBP, 1994)
  • Istilah Kimia Tak Organik/Geokimia (DBP, 1994)
  • Istilah Kimia Pemakanan (DBP,1994)
  • Istilah Kimia Pertanian (DBP,1994)
  • Istilah Kimia Alam Sekitar (DBP, 1994)
 2. Pendekatan Biokimia ke Atas Pembentukan Batu Karang dari Pesakit Nefrolitiasis, Rampak Serantau terbitan DBP Brunai Darussalam Sempena Sidang Ke 33 MABBIM.
 3. Pencapaian Hasil Kerja Pembentukan Istilah Kimia: Satu Tinjauan ke Arah Strategi Penerapan dan Pemasyarakatan , Prosiding Seminar Kebangsaan Sempena Sidang Ke 33 MABBIM terbitan DBP Brunei Darussalam.