Biodata – Prof. Dr Baharuddin Salleh

Tarikh Lahir
17 Julai 1951

Tempat Lahir
Selangor

Alamat Pejabat
Dekan, Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang

Pendidikan Sekolah Rendah
Sek. Keb. Sungai Nibong, Sekinchan, Selangor (1957 - 1963)

Sekolah Menengah
 • Sek. Men.Datuk Harun, Tanjung Karang (1964 -1966)
 • Sek. Men. Alam Shah (1967-1970)
Institusi Pengajian Tinggi
 • Universitas Gadjah Mada, Indonesia(B.Sc.) (1971-1974)
 • Universitas Gadjah Mada, Indonesia (lr Cumlaude) (1975-1977)
 • University of Reading, England (Ph.D) (1978-1981).
Jawatan Sekarang
 • Profesor dalam Bidang Patologi Tumbuhan (1994-sekarang)
 • Dekan Pusat Pengajian Sains Kaji Hayat (1 Oktober 1997 ? sekarang)
Pengalaman Bekerja
 • Staf Akademik (ASTS) (1977-1981)
 • Pensyarah (1981-1984)
 • Profesor Madya (1984-1994)
 • Ahli Jawatankuasa Istilah Biologi (1982-1985)
 • Timbalan Pengerusi Jawatankuasa istilah Biologi (1985-1986)
 • Pengerusi Jawatankuasa Kamus Biologi (1988)
 • Pakar Bidang Biologi dalam Sidang MBIM/Sidang Pakar MABBIM.
Karya
 • Pengenalan Kepada Alam Tumbuhan (DBP, 1987)
 • Fungus: Aspek Kimia dan Aplikasinya Dalam Tumbuhan (DBP, 1988)
 • Kamus Biologi (DBP, 1990)
 • Kamus Biologi: Fisiologi (DBP, 1990)
 • Kamus Biologi: Patologi (DBP, 1991)
 • Mikrobiologi Makanan (DBP, 1995)
 • Kamus Biologi: Mikrologi (DBP, 1997)
 • Sains Pertanian (DBP, 1998)
 • Terminologi Biologi (1998).
 • Kamus Biologi untuk Sekolah menengah (DBP, 1990)
 • Kamus Biologi: Fisiologi (DBP,1990)
 • Kamus Biologi: Mikrobiologi (DBP, 1990)
 • Kamus Biologi: Histologi dan Sitologi (DBP, 1990)
 • Kamus Biologi: Bioteknologi (DBP, 1997)
 • Kamus Biologi: Entomologi (DBP, 1997)
 • Kamus Biologi: Genetik (DBP, 1997)
 • Istilah Saintifik untuk KBSM Sekolah Menengah (DBP, 1997)
 • Pembangunan dan Penggunaan Istilah Biologi untuk Kamus MABBIM di Asia Tenggara
 • Persidangan MABBIM. Brunei 21-26.