Sidang Pakar Ke-4 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Haji Mahmud bin Haji Bakyr (Ketua Perwakilan)
2. Awang Mohd. Amin bin BPKDP Haji Sirat (Setiausaha)
3. Dayang Hajah Kamisah binti Haji Rahmat (Penolong Setiausaha)
4. Dayang Hajah Nora’alia binti PDPD DP Haji Abd. Rahim (Biologi)
5. Awang Haji Abdullah bin Haji Bungsu (Setiausaha Biologi)
6. Awang Muhammad bin Awang Haji Jambol (Pendamping Bahasa Biologi)
7. Dayang Hajah Seri binti Haji Simpon (Biologi)
8. Dayang Hajah Asmah binti Haji Saman (Biologi)
9. Awang Haji Insanul Bakti bin Abd. Aziz (Biologi)
10. Dayang Hajah Junaidah binti Haji Abu Bakar (Biologi)
11. Awang Johari bin Haji Abd. Hamid (Biologi)
12. Awang Haji Abd. Razak bin Haji Metassan (Fizik)
13. Awang Haji Salim bin Haji Latip (Setiaushaa Fizik)
14. Awang Haji Mohd. Yusof bin Haji Abd. Rahman (Fizik)
15. Awang Sablee bin Haji Aspar (Fizik/Biologi)
16. Pengiran Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin (Kimia)
17. Dayang Rakiah binti Amit (Setiausaha Kimia)
18. Pengiran Julaihi bin Pengiran Dato Paduka Othman (Kimia)
19. Pengiran Metali bin Pengiran Haji Damit (Kimia)
20. Pengiran Ali bin Pengiran Haji Matarsat (Kewangan)
21. Dayang Saddiah binti Ramli (Setiausaha Kewangan)
22. Pengiran Haji Latif bin Pengiran Haji Abbas (Kewangan)
23. Awang Haji Ali Mashud bin Haji Metahir (Kewangan)
24. Awang Haji Mahadi bin Haji Ibrahim (Kewangan)
25. Awang Haji Sahminan bin Haji Ludin (Kewangan)
26. Dayang Zuraidah binti Haji Mohd. Hanifah (Kewangan)
27. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
28. Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud (Setiausaha Matematik)
29. Dayang Hajah Halimah binti Md. Yaakub (Matematik)
30. Dayang Zaitun binti Haji Abd. Hamid (Matematik)
31. Dayang Fatimah binti Haji Abd. Hamid (Matematik)
32. Pengiran Hajah Mastoli binti Pengiran Seri Indera Pengiran Haji Ismail (Matematik)

Indonesia

1. Dr. Mien A. Rifai (Biologi)
2. Dr. Djati Kerami (Matematik)
3. Dr. A. Hadyana Pudjaatmaka (Kimia)
4. Dr. Sumartono Prawirosusanto (Fizik)
5. Bunbunan T.J. Hutapea (Kewangan)

Malaysia

1. Prof. Madya Dr. Haji Juhari Moain (Ketua Perwakilan)
2. Dato’ Dr. Mohd. Mansur Haji Salleh (Anggota)
3. Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh (Biologi)
4. Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah (Biologi)
5. Prof. Madya Dr. Muhammad Yahya (Fizik)
6. Prof. Madya Dr. Muhammad Mat Salleh (Fizik)
7. Prof. Madya Dr. Zakaria Mohd. Amin (Kimia)
8. Prof. Madya Dr. Md. Nordin Haji Lajis (Kimia)
9. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh (Matematik)
10. Tuan Haji Khalil Awang (Matematik)
11. Encik Ramli Bahroom (Kewangan)
12. Prof. Madya Ismail Ibrahim (Penolong Setiausaha JKTBM)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini