Sidang Pakar Ke-3 MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Mohd. Amin bin BPK Haji Sirat (Ketua Perwakilan)
2. Awang Hanafiah bin Haji Zaini (Setiausaha)
3. Awang Abd. Majid bin Haji Abd. Rahman (Kimia)
4. Pengiran Haji Zaini bin Pengiran Haji Kamaluddin (Kimia)
5. Dayang Hajah Halimah binti Mohd. Yaakub (Matematik)
6. Awang Haji Abd. Razak bin Haji Metassan (Fizik)
7. Pengiran Ali bin Pengiran Haji Matarsat (Kewangan)
8. Awang Haji Insanul Bakti bin Abd. Aziz (Biologi)

Indonesia

1. Drs. Lukman Ali (Ketua Perutusan)
2. Prof. Dr. Anton Moeliono
3. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta
4. Drs. S. Effandi
5. Drs. Zulkarnain
6. Drs. Hans Lapoliwa
7. Drs. Adi Sunaryo
8. Drs. Hasjmi Dini
9. Dr. Djati Kerami (Matematik)
10. Dr.. B.F. da Silva (Matematik)
11. Drs. A. Patoni (Matematik)
12. Dra. Cormentyna Sitanggang (Matematik)
13. Dr. Ir. Dedi Fardiaz (Kimia)
14. Dr. Ir. Suminar Setiati Achmadi (Kimia)
15. Dr. Padmono (Kimia)
16. Dra. Umi Basiroh (Kimia)
17. Dra. Kurniatri Resminingsih (Kimia)
18. Dr. A, Hadyana Pudjaatmaka (Kimia)
19. Dr. Ir. M.S. Saeni (Kimia)
20. Drs. Hendra Setiawan (Kimia)
21. Drs. Abdul Ghaffar Ruskhan (Kimia)
22. Drs. Martin (Kimia)
23. Dr. Liek Wilardjo (Fizik)
24. Dr. Muslim (Fizik)
25. Dr. Mien A. Rifai (Fizik)
26. Dr. Hartini Supadi (Fizik)
27. Drs. Rahardjo (Fizik)
28. Dr. Mien A. Rifai (Biologi)
29. Dr. Ir. Ratna Siri Hadioetmo (Biologi)
30. Dr. Soenartono Adisoenarto (Biologi)
31. Dra. Ermitati (Biologi)
32. Dra. Erwina Burhanuddin (Biologi)
33. Bunbunan E.J. Hutapea (Kewangan)
34. Drs. Soemarso S. R. (Kewangan)
35. Drs. Jan Hoesada (Kewangan)
36. Drs. Herwidayatmo (Kewangan)
37. Drs. Amran Purba (Kewangan)

Malaysia

1. Haji Jumaat Dato’ Haji Mohd. Noor (Ketua Perwakilan)
2. Haji Khalid M. Hussain
3. Encik Othman Ismail (Setiausaha)
4. Encik Zubaidi Abas (Penolong Setiausaha)
5. Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh (Biologi)
6. Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah (Biologi)
7. Prof. Madya Dr. Muhammad Yahya (Fizik)
8. Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki (Fizik)
9. Dr. Zakaria Mohd. Amin (Kimia)
10. Dr. Md. Nordin Haji Lajis (Kimia)
11. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh (Matematik)
12. Encik Khalil Haji Awang (Matematik)
13. Encik Ramli Bahroom (Kewangan)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini