Sidang Pakar Ke-2 MABBIM – Wakil Negara

 

Brunei Darussalam

1. Awang Mohd. Amin bin BPK Haji Sirat (Ketua Perwakilan)
2. Dayang Hajah Nora’alia binti PDPD Dato Paduka Haji Abdul Rahim (Biologi)
3. Awang Mohd. Zaini bin Haji Awang Omar (Fizik)
4. Awang Abd. Majid bin Haji Abd. Rahman (Kimia)
5. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
6. Pengiran Haji Abdul Latif bin Pengiran Haji Abbas (Kewangan)
7. Dayang Hajah Kamisah binti Haji Rahmat (Setiausaha)
8. Awang Hanafiah bin Awang Haji Zaini (Penolong Setiausaha)

Indonesia

1. Drs. Sumarso S.R. (Ketua Perutusan)
2. Dr. Ir. Suminar S. Achamadi (Kimia)
3. Drs. Agus Taufiq (Kimia)
4. Ir. Abdurauf Rambe, M. Stat (Matematik)
5. Ir. Itasia Dina (Fizik)
6. Dr. Ir. Ratna Siri Hadioetomo (Biologi)

Malaysia

1. Prof. Dr. Farid M. Onn (Ketua Perwakilan)
2. Datuk Dr. Haji Mohd. Ghazali (Pakar Runding Kimia)
3. Prof. Madya Dr. Haji Amat Juhari Moain (Ahli Bahasa – Biologi)
4. Drs. Haji Khalid M. Hussain (Ahli Bahasa – Kewangan)
5. Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh (Biologi)
6. Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah (Biologi)
7. Prof. Madya Dr. Muhammad Yahya (Fizik)
8. Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki (Fizik)
9. Dr. Zakaria Mohd. Amin (Kimia)
10. Dr. Md. Nordin Haji Lajis (Kimia)
11. Prof. Madya Dr. Abdul Razak Salleh (Matematik)
12. Encik Abdul Latif Samian (Matematik)
13. Encik Ramli Bahroom (Matematik)
14. Prof. Madya Takiah Iskandar (Matematik)
15. Encik Othman Ismail (Setiausaha JKTBM/MABBIM)
16. Encik Zainal Abidin Bakar (Penolong Setiausaha)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini