Sidang Pakar Pertama MABBIM – Wakil Negara

Brunei Darussalam

1. Awang Mohd. Amin bin BPK Haji Sira (Ketua Perwakilan)
2. Dayang Hajah Kamisah binti Haji Rahmat (Setiausaha)
3. Awang Hanafiah bin Haji Awang Zaini (Penolong Setiausaha)
4. Awang Haji Mohd. Yusof bin Haji Mohd. Hassan (Biologi)
5. Awang Mohd. Zaini bin Haji Awang Omar (Fizik)
6. Awang Abd. Majid bin Haji Abd. Rahman (Kimia)
7. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Matematik)
8. Awang Mohd. Aliddin bin Abd. Ghani (Pemerhati)
9. Awang Md. Hilmy bin Haji Mohd. Noor (Pemerhati)
10. Dayang Hajah Zainab binti Haji Mat Daud (Pemerhati)
11. Awang Haji Salim bin Haji Latip (Pemerhati)

Indonesia

1. Prof. Anton M. Moeliono (Ketua Perutusan)
2. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta (Setiausaha)
3. Drs. Adi Sunaryo -
4. Dr. Liek Wilardjo (Fizik)
5. Drs. H.C. Yohannes (Fizik)
6. Dr. Sumartono Drawirosusanto (Fizik)
7. Drs. A. Murad -
8. Dr. Hadyana Pudjaatmaka (Kimia)
9. Dr. Suminar S. Achmadi (Kimia)
10. Drs. A. Razak Zaidan -
11. Dr. Mien A. Rifai (Biologi)
12. Dr. Indrawati Gandjar (Biologi)
13. Dra. Lustantini Septiningsih -
14. Dr. M. Ansyar (Matematik)
15. Dr. Bana Kartasasmita (Matematik)
16. Drs. Rawah (Matematik)
17. Drs. C. Ruddyanto -

Malaysia

1. Prof. Dr. Farid M. Onn (Ketua Perwakilan)
2. Prof. Madya Dr. Haji Amat Juhari Moain (Ahli Bahasa)
3. Prof. Madya Dr. Muhammad Yahya (Fizik)
4. Prof. Madya Dr. Karsono Ahmad Dasuki (Fizik)
5. Dr. Zakaria Mohd. Amin (Kimia)
6. Dr. Md. Nordin Haji Lajis (Kimia)
7. Prof. Madya Dr. Baharuddin Salleh (Biologi)
8. Prof. Madya Dr. Ramli Abdullah (Biologi)
9. Prof. Madya Dr. Abd. Razak Salleh (Matematik)
10. Tuan Haji Othman (Matematik)
11. Encik Sulaiman Masri (Setiausaha)
12. Encik Zubaidi Abas (Penolong Setiausaha)

Cetak halaman ini Cetak halaman ini