Biodata – Dato’ Paduka Ahmad Kadi

Tarikh Lahir
24 April 1937

Tempat Lahir
Tutong, Brunei Darussalam

Alamat Pejabat
Dewan Bahasa dan Pustaka, Negara Brunei Darussalam.

Pendidikan Sekolah Rendah
 • Sekolah Melayu Penanjong (1950)
 • Sekolah Melayu Bukit Bendera (1951)
Pendidikan Sekolah Menengah
Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim, Malaysia (1955-1957)

Institusi Pengajian Tinggi
 • Institut Pendidikan, Universiti London (1964-1965)
 • Universiti Malaya, Malaysia (Sarjana Muda Bahasa) (1982-1985)
Jawatan Sekarang
Penyusun Kamus 3 Negara

Pengalaman Bekerja
 • Guru Pelatih (1952 - 1957)
 • Guru Terlatih (1958- 1962)
 • Penolong Pengarang (1962 - 1965)
 • Pengarang (1965= 1970)
 • Pengelola Perkembangan Bahasa (1971- 1974)
 • Pegawai Bahasa (1974- 1977)
 • Timbalan Pengarah DBP (1977 - 1986)
 • Pengarah DBP (1986 - 1992)
 • Pengerusi Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (1966-1992)
 • Penyelidikan Tamu Universiti Brunei Darussalam (1992)
 • Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMBD) (1993 hingga sekarang)
Karya
Cerpen dan Puisi