- MABBIM - https://mabbim.dbp.my/wordpress -

Sidang Pakar Ke-5 MABBIM – Hasil Sidang

BiologiBiometrik
Nama Am Serangga
Nama Am Ikan
FizikStatistik
Teori Kerelatifan Khusus
Elektronik dan Optoelektronik
Kristalografi
KimiaKimia Industri
Kimia Pertanian
Pedoman Tatanama Kimia
MatematikAsas Sains Komputer
Penyelidikan Operasi
KewanganPerbankan dan Institusi Kewangan Bukan Bank
Insurans
KesusasteraanKritikan/Teori Sastera